Frequently Asked Questions (FAQs)

Spørgsmål til Website Security produkter og services

Spørgsmål om bestilling, køb og kontrakter

Generelle spørgsmål

Spørgsmål vedrørende Website Security og PKI partnere

 

1. Hvilken platform kan vi bruge til at administrere/styre vores certifikater?

Symantecs kunder kan fortsat bruge eksisterende administrations-/styringsfunktioner til Symantec certifikater. Skiftet til næste generation af en innovativ platform forventes at ske først i 2018, og det vil formentlig kræve en API-opdatering at skifte til en ny service-webadresse i den forbindelse. DigiCert orienterer om ændringer, i takt med at de finder sted, og bestræber sig på, at eventuelle ændringer ikke kommer til at berøre vores kunders forretningsdrift.

2. Er det nødvendigt at skifte de systemer eller API'er, vi bruger nu, efter nedlukningen?

Nej. Efter nedlukningen kan kunderne fortsat bruge den API, de har i forvejen. DigiCert har planer om i sidste ende at flytte alle kunder til én, robust platform, som giver alle brugere øget funktionalitet. DigiCert vil gøre alle erhvervsmæssigt rimelige bestræbelser for at sikre, at flytningen gennemføres, så alle brugere berøres mindst muligt.

3. Hvad sker der med vores segl (f.eks. Norton Secured-seglet)?

Segl udstedt af Symantec vil fortsat være gyldige efter nedlukningen. Eventuelle ændringer bliver annonceret af DigiCert.

4. Vil vores Symantec SSL/TLS-certifikater fortsat fungere efter overtagelsen?

Ja. Overtagelsen påvirker ikke løbetiden for jeres certifikater. Medmindre der er browserrelaterede problemer, vil alle certifikater udstedt af Symantec fortsat være gyldige indtil deres udløbsdato.

5. Hvad sker der med rodstrukturerne efter nedlukningen?

Ifølge Googles og Mozillas planlægning vil browserne i løbet af næste år gradvist gøre opmærksom på, at de ikke har tillid til eksisterende Symantec rodcertifikater. Kunder, der påvirkes af den ophørte certifikattillid, får besked samt anvisninger til afhjælpning fra DigiCert efter nedlukningen. Men DigiCert har planer om at krydssignere bestemte rodcertifikater med ældre Symantec rodcertifikater for at kunne levere bredt anvendte rodcertifikater og understøtte kunder med pin-tilknyttede rodcertifikater eller specialudviklede applikationer. Kunder, der benytter et bestemt Symantec rodcertifikat, opfordres til straks at kontakte DigiCert efter nedlukningen for hjælp til overflytningen.

6. Sker der en ændring af rodstrukturen efter nedlukningen?

Ja, men ikke med det samme. DigiCert har planer om at oprette nye rodcertifikater, som skal krydssigneres med eksisterende Symantec rodcertifikater. Disse nye rodcertifikater bliver integreret i browsere, så skiftet kommer til at ske umærkeligt for de fleste kunder. Kunder med pin-tilknyttede mellemliggende certifikater eller rodcertifikater bør kontakte DigiCert for hjælp umiddelbart efter nedlukningen.

7. Sker der en ændring af godkendelsesprocessen efter nedlukningen?

Ja. DigiCert er kendt for sin effektive godkendelsesproces, så kunder kan komme til at opleve kortere godkendelsestider. Selvom vi i starten understøtter alle Symantec workflows, har vi dog planer om at foretage ændringer som nødvendigt for at dække eksisterende behov.

8. Vil Symantec certifikater fortsat være gyldige, indtil de når deres udløbsdato?

Det afhænger af forskellige ting. For browsere er der annonceret en tidslinje for udfasning til begyndelse i marts 2018. Kunder med certifikater udstedt før juni 2016 skal have eksisterende certifikater udskiftet inden dette tidspunkt. Alle kunder skal skifte til de nye rodcertifikater senest i september 2018. DigiCert går i gang med at kontakte kunder umiddelbart efter nedlukningen for at hjælpe med overflytningen. Alle eksisterende certifikater, som berøres af datoerne for ophør af certifikattillid, får udleveret erstatningscertifikater til den resterende løbetid helt gratis.

9. Vil alle eksisterende Symantec webstedslinks fortsat fungere efter nedlukningen?

Ja. Men nogle links vil eventuelt ændre sig i den nærmeste fremtid. Adresser og legitimationsoplysninger til webstedsværktøjer vil forblive uændret umiddelbart efter nedlukningen og inden for en overskuelig fremtid. Links til information om tilbagekaldelser, som indgår i et certifikat, vil formentlig blive overflyttet hurtigere efter nedlukningen. De fleste kunder vil formentlig ikke blive påvirket af linkoverflytningen. DigiCert varsler forinden, hvis der er links til websteder, som udfases efter nedlukningen.

10. Sker der ændringer for kunder med Norton Shopping Guarantee?

Nej. Hvis I har Norton Shopping Guarantee, sker der ingen ændringer, mht. hvordan I kontakter og handler, og I får de samme fordele som hidtil.

11. Sker der ændringer for kunder med Code Signing?

Nej. Hvis I pt. køber Thawte eller Symantec Code Signing-certifikater, sker der ingen ændringer. Eventuelle ændringer bliver annonceret af DigiCert.

12. Hvordan vil DigiCerts overtagelse berøre vores kontrakter og daglige funktioner?

Meget lidt i dag. Eksisterende kontrakter vil fortsat være aktive og overgår til DigiCert ved nedlukningen. Forudbetalte certifikatenheder vil fortsat være tilgængelige og priserne de samme som i dag. Kunderne bør kunne forvente at beholde deres nuværende Account Manager. Kontaktoplysninger til Symantecs tekniske support forbliver uændret ved overtagelsen. DigiCert gør opmærksom på eventuelle ændringer fremover.

13. Vil DigiCert overholde alle eksisterende almindelige Symantec vilkår og betingelser samt underskrevne aftaler for Website Security og relaterede PKI-produkter?

Ja. DigiCert vil overholde de overdragne, overflyttede og dublerede aftaler frem til deres oprindelige udløbsdato eller udløb af den nuværende abonnementsperiode. Ved eventuelle nye køb af et produkt eller en service fra DigiCert vil det være på DigiCerts almindelige vilkår og betingelser, medmindre andet aftales mellem DigiCert og kunden. På grund af tillidsophøret for rodcertifikater, som annonceret af Google og Mozilla, er kunder med dedicated mellemliggende certifikater undtaget fra denne generelle retningslinje.

14. Vi har en aftale med overordnede betingelser, herunder eventuelle aftaleændringer (“hovedaftale”), og vi bestiller både Symantecs PKI-løsninger (“afhændede PKI-løsninger”) og øvrige Symantec produkter og services (“Symantec løsninger”) i henhold til den samme hovedaftale. Hvad sker der efter nedlukningen?

Vi er klar over, at betingelserne for jeres hovedaftale kan gælde for begge forretningsområder. I får besked fra Symantec og DigiCert om forløbet fremover og om, hvordan det vil påvirke jeres hovedaftale. For fortsat at kunne overholde jeres bestillinger pr. datoen for nedlukningen gælder følgende:

  1. Symantec vil fortsat være part i hovedaftalen med jer, men kun for fortsat support til jeres Symantec løsninger.
  2. Der er tale om en dubleret version af hovedaftalen, hvis DigiCert anses for at være aftalepart med jer i henhold til et særskilt, men identisk eksemplar af hovedaftalen. DigiCert accepterer og påtager sig Symantecs forpligtelser i henhold til en sådan hovedaftale, men kun for fortsat provisionering af jeres afhændede PKI-løsninger.
  3. Disse dublerede Symantec og DigiCert hovedaftaler er særskilte og uafhængige af hinanden, og efterfølgende ændringer af den ene aftale vil ikke berøre eller ændre den anden aftale. Hvis I f.eks. har en Symantec Master License Agreement og en aftaleændring for at kunne købe afhændede PKI-løsninger, svarer det til jeres hovedaftale i denne sammenhæng. Hvis I har købt Data Loss Prevention (DLP), Validation & ID Protection (VIP) eller Managed PKI (MPKI) hos Symantec, vil hovedaftalen med Symantec fortsat gælde for jeres køb af DLP og VIP, hvorimod hovedaftalen med DigiCert Master nu vil gælde for køb af MPKI, fordi DLP og VIP er Symantec løsninger og MPKI en afhændet PKI-løsning.

15. Kan der forventes ændringer af de almindelige vilkår og betingelser?

Ved eventuelle nye køb af et produkt eller en service fra DigiCert vil det være på DigiCerts almindelige vilkår og betingelser, medmindre andet aftales mellem DigiCert og kunden. Vilkårene og betingelserne vil afhænge af det produkt eller den service, der tilbydes, og være baseret på branchenormer. Derudover forventer vi ikke, at de almindelige vilkår og betingelser vil blive ændret, så hovedparten af kunder vil blive berørt ugunstigt i væsentligt omfang. Kunder med et dedicated mellemliggende certifikat bør kontakte DigiCert efter nedlukningen for at tale om deres særlige situation.

16. Hvordan køber eller fornyr vi SSL/TLS-produkter og -services efter nedlukningen? Få mere at vide om SSL/TLS-produkter og betalingsmåder ved at klikke på PDF-filen Operational Details Information?

Jeres kundekonsulent og betalingsordning forbliver uændret. Få mere at vide om afgivelse af bestillinger, betalingsadresser, momsnumre og abonnentaftaler i dokumentet Operational Details Information. Derudover kan I kontakte jeres Account Manager for at høre nærmere om nye bestillinger eller fornyelser. DigiCert udsender yderligere information fremover.

17. Hvad vil der ske med vores nuværende Complete Website Security (CWS) abonnement?

Alle Complete Website Security (CWS) abonnementer vil fortsat være gyldige i den nuværende abonnementperiode. Symantec certifikater, der berøres af browserkravene, vil blive udskiftet af DigiCert uden omkostning for jer. På det relevante tidspunkt kontakter DigiCert berørte kunder, så ændringen sker så umærkeligt som muligt.

18. Er vores kontakter til salg, teknisk support, autentificering hos Symantec de samme?

Ja.

19. Hvem skal problemer eskaleres til?

I skal fortsat benytte jeres nuværende Symantec kontakter.

20. Hvor kan partnere få mere at vide?

Partnere kan få mere at vide på vores mikrosite om skiftet ved at klikke her.

 

Har du brug for flere oplysninger ?

Vi har opdateret vores privatlivspolitik, som kan findes her.