Vilkår for brug af DigiCerts websted

LÆS DISSE BRUGSVILKÅR OMHYGGELIGT, INDEN DU BEGYNDER AT BRUGE ET DIGICERT-WEBSTED OG/ELLER DET INDHOLD ELLER MATERIALE, DER STILLES TIL RÅDIGHED GENNEM ET DIGICERT-WEBSTED (SAMLET KALDET "WEBSTEDERNE"). NÅR DU GÅR IND PÅ OG BRUGER ET DIGICERT-WEBSTED, ACCEPTERER DU SAMTIDIGT DISSE BRUGSVILKÅR. HVIS DU IKKE ACCEPTERER DISSE VILKÅR, SKAL DU IKKE GÅ IND PÅ ELLER BRUGE ET DIGICERT-WEBSTED. Disse vilkår gælder kun selve webstedet og omfatter ikke køb eller brug af DigiCerts produkter og tjenester.

Webstederne administreres af DigiCert og stilles til rådighed med henblik på at levere oplysninger om DigiCerts produkter og tjenester. DigiCert stiller ingen garantier i forbindelse med brug af webstederne, og brug af webstederne foregår på eget ansvar. DigiCert kan ændre indholdet af et websted eller indholdet af disse vilkår uden varsel og efter eget skøn. Alle ændringer træder i kraft øjeblikkeligt og umiddelbart efter, at ændringen er blevet foretaget. Kontroller disse vilkår, hver gang du går ind på et DigiCert-websted for at være sikker på, at du opdager evt. ændringer.

Tilladelser. Du har en begrænset og ikke uigenkaldelig tilladelse til at gå ind på webstedet i henhold til disse vilkår. Du må ikke bruge et DigiCert-websted i områder og lande, hvor dets indhold eller dets brug begrænses eller forbydes af den gældende lovgivning.Du må ikke bruge webstedet til andre formål end at indhente oplysninger om DigiCert, bestille deres produkter og tjenester eller bruge din kundekonto.

Indsamling af oplysninger. DigiCert indsamler og opbevarer oplysninger i overensstemmelse med den fortrolighedspolitik, der findes på webstedet. Du giver DigiCert en royaltyfri og uigenkaldelig tilladelse til at bruge alle oplysninger, som du sender til DigiCert gennem webstedet.Når du sender oplysninger til DigiCert, tilkendegiver du, at oplysningerne er korrekte, og at brug af disse oplysninger ikke krænker rettighederne af en tredjepart.

DigiCerts ejendomsret. Webstederne består af og indeholder ejendom, der tilhører DigiCert og deres ejere. Medmindre DigiCert giver dig en skriftlig tilladelse til det modsatte, må du ikke kopiere eller skabe indhold baseret på indholdet af webstederne under nogen omstændigheder, herunder bruge webrammeteknologi til at genbruge oplysninger, der er beskyttet af ejendomsret.Enhver brug af DigiCerts intellektuelle ejendom på websteder tilhørende tredjeparter eller til kommercielle formål er udtrykkeligt forbudt.

Tredjeparters ejendomsret. DigiCert respekterer immaterielle rettigheder af andre.Hvis du er af den opfattelse, at et DigiCert-websted indeholder materiale, der krænker rettighederne af en tredjepart, skal du kontakte legal@digicert.com.

Links. Et websted kan indeholde links til andre websteder, som kontrolleres af tredjeparter. Disse links leveres som de er og forefindes.DigiCert hverken støtter, overvåger, kontrollerer eller bekræfter rigtigheden af indholdet på websteder tilhørende tredjeparter og kan ikke drages til ansvar for indhold, der tilgås via et link.

Ingen garantier. WEBSTEDERNE STILLES TIL RÅDIGHED SOM DE ER OG FOREFINDES. DIGICERT AFVISER ALLE GARANTIER OG KRAV VEDRØRENDE WEBSTEDERNE, HERUNDER GARANTIER FOR NØJAGTIGHEDEN AF DE INFORMATIONER, DER FINDES PÅ ET WEBSTED OG ALLE GARANTIER I FORBINDELSE MED KRÆNKELSER AF EJENDOMSRET ELLER EGNETHED TIL BESTEMTE FORMÅL.DER ER INTET INDHOLD PÅ ET DIGICERT-WEBSTED, DER REPRÆSENTERER EN GARANTI FOR DIGICERTS PRODUKTER ELLER TJENESTER.

Ansvarsfraskrivelse. DIGICERT FRASKRIVER SIG ALT ANSVAR RELATERET TIL WEBSTEDERNE, SELV UNDER FORHOLD, HVOR DIGICERT ER KLAR OVER, AT DER TEORETISK KAN PLACERES ET ANSVAR. DigiCert kan ikke drages til ansvar for evt. upræcise eller forkerte oplysninger på et websted. DigiCert kan heller ikke drages til ansvar for problemer eller tekniske fejl, der opstår i forbindelse med et websted eller i forbindelse med udstyr eller software, der bruges til at tilgå oplysningerne på et websted. DigiCert kan ikke drages til ansvar for tab eller skader, der opstår i forbindelse med brug af et DigiCert-websted.Ansvarsfraskrivelserne og de begrænsninger i ansvaret, findes heri, gælder i den maksimale udstrækning, der er tilladt af loven.

Skadesløsholdelse. DU ACCEPTERER AT HOLDE DIGICERT SKADESLØS MOD EVENTUELLE SKADER, GEBYRER OG UDGIFTER (HERUNDER RIMELIGE ADVOKATSALÆRER), DER ER RELATERET TIL KRAV FRA ET TREDJEPART, HVOR ET SÅDANT KRAV OPSTÅR SOM FØLGE AF DIN BRUG AF ET DIGICERT-WEBSTED, HERUNDER DIN BRUG AF ET LINK PÅ ET WEBSTED ELLER INDSENDELSE AF OPLYSNINGER FORETAGET AF DIG GENNEM WEBSTEDET.

Gældende lovgivning. Alle tvister og uoverensstemmelser, der er relateret til webstedet, er underlagt lovgivningen i Utah, uden hensyntagen til evt. konflikter i lovgivningen.Du accepterer personlig jurisdiktion af og eksklusiv værneting i stats- og føderale domstole i Utah County, Utah.

Andet. Disse vilkår indeholder den fulde aftale mellem dig og DigiCert vedrørende din brug af DigiCerts websteder.Eventuelle enkelte punkter i disse vilkår, der bestemmes som værende ugyldige af en kompetent domstol, påvirker ikke gyldigheden og håndhævelsen af de øvrige vilkår heri.

 

Seneste opdatering: 30. aug. 2010

Bemærk: Denne aftale om brugsvilkår er adskilt fra andre aftaler, såsom vores abonnements- og CPS-aftaler, der indgås ved accept/indsendelse af en ordre/ansøgning.

Du kan få adgang til DigiCerts juridiske ressourcer ved at klikke her: DigiCerts juridiske ressourcer

Klik her for at købe et DigiCert-certifikat.

Vi har opdateret vores privatlivspolitik, som kan findes her.