Användarvillkor för DigiCert-webbplatsen

LÄS DESSA VILLKOR NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER ELLER ÖPPNAR EN DIGICERT-WEBBPLATS ELLER NÅGOT INNEHÅLL ELLER MATERIAL SOM ÄR ÅTKOMLIGT VIA EN DIGICERT-WEBBPLATS (GEMENSAMT KALLAT ”WEBBPLATSERNA”). GENOM ATT ANVÄNDA ELLER GÅ TILL EN DIGICERT-WEBBPLATS, GODKÄNNER DU VILLKOREN HÄRI. OM DU INTE GODKÄNNER DESSA VILLKOR, SKA DU INTE GÅ TILL ELLER ANVÄNDA EN DIGICERT-WEBBPLATS. Dessa villkor gäller endast för Webbplatsen, och är inte de villkor som styr inköpet eller användningen av DigiCerts produkter eller tjänster.

Webbplatserna underhålls av DigiCert, Inc. för att lämna information relaterad till DigiCerts produkter och tjänster. DigiCert gör inga utfästelser eller ger inga garantier för Webbplatser, och användningen av en Webbplats sker på din egen risk. DigiCert kan modifiera en Webbplats, eller dessa villkor utan meddelande och efter eget gottfinnande. Alla modifieringar gäller omedelbart när ändringen har genomförts. Granska dess villkor varje gång du besöker eller öppnar en Webbplats för att bli medveten om eventuella ändringar.

Licenser. Du garanteras en begränsad och upphävningsbar licens för åtkomst till Webbplatsen i enlighet med dessa villkor. Du får inte använda en Webbplats i någon jurisdiktion där dess innehåll eller användning är förbjudet enligt lag. Du får inte använda Webbplatsen för andra syften än för information om DigiCert, beställa dess produkter och tjänster, eller underhålla ditt kundkonto.

Insamling av information. DigiCert samlar in och lagrar information i enlighet med sekretesspolicyn som publicerats på Webbplatsen. Du beviljar DigiCert en oåterkallningsbar och royaltyfri licens för att använda all information som skickas till DigiCert via en Webbplats. Genom att skicka information till DigiCert, intygar du att informationen är korrekt, och att all användning av informationen inte kränker några rättigheter för en tredje part.

Äganderätt för DigiCert. Webbplatserna består av och innehåller skyddade rättigheter som ägs av DigiCert och dess licensgivare. Såvida DigiCert inte uttryckligen lämnar skriftligt medgivande om motsatsen, får du inte, av någon som helst anledning, kopiera eller skapa härledda arbeten från en Webbplats, inklusive användning av ramtekniker för att omfatta skyddad information. All oauktoriserad användning av DigiCerts immateriella rättigheter på en webbsida för tredje part, eller för kommersiella syften, är uttryckligen förbjudet.

Äganderätt för tredje parter. DigiCert respekterar de immateriella rättigheterna för andra parter. Kontakta legal@digicert.com om du tror att en DigiCert-webbplats innehåller material som gör intrång i rättigheterna hos en tredje part.

Länkar. En Webbplats kan länka till andra webbplatser under kontroll av en tredje part. Dessa länkar tillhandahålls endast för bekvämlighet. DigiCert godkänner inte, övervakar inte, kontrollerar eller verifierar inte innehållet på några webbplatser för tredje part, och ansvarar inte för någon innehåll som är åtkomligt via en länk.

Inga garantier. WEBBPLATSERNA TILLHANDAHÅLLS ”I BEFINTLIGT SKICK” OCH ”EFTER TILLGÄNGLIGHET". DIGICERT FRISKRIVER SIG FRÅN ALLA GARANTIER OCH UTFÄSTELSER RELATERADE TILL WEBBPLATSER, INKLUSIVE ALLA GARANTIER OM KORREKTHETEN AV INFORMATION SOM PRESENTERAS VIA EN WEBBPLATS OCH ALLA GARANTIER RELATERADE TILL ICKE-INTRÅNG, ÄNDAMÅLSENLIGHET, SAMT ATT INTRÅNG INTE SKETT. INGENTING PÅ EN WEBBPLATS UTGÖR EN GARANTI FÖR DIGICERTS PRODUKTER ELLER TJÄNSTER.

Ansvarsfriskrivning. DU AVSTÅR FRÅN ALLA KRAV PÅ DIGICERT RELATERADE TILL WEBBPLATSEN, ÄVEN OM DIGICERT ÄR MEDVETEN OM MÖJLIGT ANSVAR. DigiCert ansvarar inte för inkorrekt innehåll eller information på en Webbplats. DigiCert är inte heller ansvarigt för problem eller tekniska fel på en Webbplats eller någon utrustning eller programvara som används för att få åtkomst till en Webbplats. DigiCert ansvarar inte för någon förlust eller skada relaterat till användningen av en DigiCert-webbplats. Friskrivningarna och begränsningarna som ingår i denna garanti tillämpas i maximal utsträckning enligt lagstiftning.

Friskrivning. DU GODKÄNNER ATT FRISKRIVA OCH HÅLLA DIGICERT SKADELÖST FRÅN OCH MOT AVGIFTER OCH KOSTNADER (INKLUSIVE RIMLIGT ARVODE FÖR JURIDISK HJÄLP) RELATERAT TILL ETT ANSPRÅK FRÅN TREDJE PART DÄR SÅDANT ANSPRÅK UPPSTÅR FRÅN DIN ANVÄNDNING AV EN WEBBPLATS, INKLUSIVE ANVÄNDNING AV EN LÄNK PÅ EN WEBBPLATS ELLER NÄR DU SÄNDER INFORMATION VIA WEBBPLATSEN.

Gällande lag. Alla webbplatsrelaterade tvister styrs av lagarna i staten Utah utan hänsyn till någon konflikt med rättsliga principer. Du godkänner personlig jurisdiktion och exklusiv plats i statliga och federala domstolar i Utah County, Utah.

Annat. Dessa villkor innehåller hela avtalet mellan dig och DigiCert med hänsyn till din användning av Webbplatsen. Eventuella villkor som ogiltigförklaras av en kompetent domstol påverkar inte giltigheten och genomförbarheten av de övriga villkoren häri.

 

Senast uppdatera 2010-08-30

Obs! Dessa Användarvillkor är skilda från andra Avtal som våra Prenumerant- och CPS-avtal som ingås efter godkännande/beställning/ansökan.

Klicka här för att komma till DigiCerts juridiska del: DigiCert – Juridisk del

Klicka här för att köpa ett DigiCert SSL-certifikat.

Om du vill veta mer om DigiCert klickar du på här.

Vi har uppdaterat vår sekretesspolicy som finns här..